Stöd är extra viktigt för unga kvinnor när de ska föda. När det gäller unga förstagångsföderskor med låg inkomst bidrar doulan till att korta förlossningen med nära tre timmar, dubblar andelen spontana vaginala förlossningar och halverar användningen av oxytocin, tång/sugklocka och kejsarsnitt.