En studie i Shanghai gjord under 1996 visar att närvaron av en doula vid förlossningen minskar risken för kejsarsnitt från 20,8% normalt till 6,5% med doula. Det var dock inte de enda fördelarna. Dessutom gick förlossningarna snabbare och postpartumblödningarna, blödningar efter förlossningen, minskade.