De positiva och de negativa aspekterna av att ha ett personligt stöd närvarande och att få massage studerades i en amerikansk litteraturstudie, man gjorde alltså inga egna undersökningar utan sammanställde det material som finns inom området. Studien visade att kvinnor som har stöd av en doula under förlossningen har kortare förlossning, mindre behov av epidural anestesi och lägre kejsarsnittsfrekvens. Barnen mår bättre och har mindre behov av intensivvård på neonatalavdelning. Samma effekt har den blivande pappan om han är närvarande och masserar den födande kvinnan. Massage av bäckenbotten minskade risken för bristningar, kejsarsnitt och andra instrumentella förlossningar. Studien visar inte att massage av bäckenbotten under förlossningen har lika bra verkan.