I USA blir det allt vanligare att man har med en doula vid förlossningen, bland annat på grund av att de i allmänhet dirigeras av läkare där. År 2003 skickade man ut enkäter till doulor för att ta reda på vilka kvinnor som väljer att vara med och stöda andra kvinnor vid deras förlossningar. De var i allmänhet vita, välutbildade och gifta med barn. De flesta arbetade ensamma och hjälpte nio kvinnor per år. Även om de tog betalt för sina tjänster så var det ingen som kunde försörja sig på det. Var fjärde doula hade som mål att bli barnmorskor.