Känslomässigt stöd är viktigare än kunskap. Kvinnor som haft en doula med upplever att de känner sig mindre hjälplösa vid förlossningen än kvinnor som gått en förlossningsförberedande kurs enligt Lamazepedagogiken. Dessa kvinnor visade också större säkerhet, var mindre nedstämda och mer självsäkra än kvinnorna i Lamaze-gruppen. Barnen till kvinnor som haft en doula med vid förlossningen upplevs som lugnare.