De amerikanska forskarna Klaus och Kennell gjorde en genomgång av elva studier som gjorts för att se vilken påverkan en stödperson som peppar, stöttar, tröstar, ger fysisk och psykisk kontakt har på utgången av förlossningen. De olika studierna visar att 6 veckor efter förlossningen hade kvinnorna med doula bättre självkänsla, de ammade mer, var mindre deprimerade och större tro på sig själva och sin förmåga att ta hand om sitt barn än mödrarna i kontrollgruppen. Med en doula närvarande blev också den blivande fadern mer aktiv i sitt stöd till den födande kvinnan.