Ordet ”doula” härstammar från det grekiska ordet för den högst stående kvinnliga slaven i det forntida grekiska hushållet, kanske var det den kvinna som stöttade husfrun under graviditet och förlossning.

En Doula är en erfaren kvinna som själv fött barn och som man har med sig som stöd under sin förlossning. Kvinnor som har en doula med vid förlossningen får fler positiva förlossningsupplevelser. Det beror på att de kan fungera som en motvikt till ett felaktigt bemötande, hur och vilken information som ges, hur sjukhusrutinerna upplevs, inställningen till kejsarsnitt och dylikt. Några av doulans uppgifter är just att hjälpa den födande kvinnan genom att stödja, uppmuntra, ge trygghet, se till bekvämligheten för kvinnan, ge fysisk och psykisk kontakt samt ge förklaringar till det som sker, sägs och görs påverkar förlossningsutgången på ett positivt sätt. Kvinnor som har en doula med upplever att de har kontroll över förlossningen. Kontinuerligt stöd är viktigt för den födande kvinnan, det är viktigt att doulan kan vara med under hela förlossningen så att hon inte smiter iväg på andra uppdrag under tiden.

Behovet av socialt stöd varierar mellan olika kvinnor. När det naturliga sociala nätverket inte riktigt räcker till är det viktigt att det finns andra som kan ge stöd. Andra kvinnor, vare sig de har utbildning i att stötta gravida kvinnor eller inte, kan hjälpa kvinnan att hantera förlossningen bättre än om hon inte haft det stödet. Bäst stöd ger utbildade doulor. Pappans roll är motsägelsefull även om de gravida kvinnorna sätter värde på deras närvaro före och under förlossningen. Släkt och vänner verkar inte påverka förlossningsupplevelsen.

I USA där doulor är vanliga och vården har en annan organisation än här är det också vanligt att doulan hjälper till både före och efter förlossningen med praktiska saker. Doulans roll under förlossningen är att hålla kvinnan, att andas med henne, att uppmuntra och peppa. Att ha en doula med vid förlossningen kan ge många fördelar för den födande kvinnan. För mannen kan doulan vara ett stöd i och med att hon har en erfarenhet av förlossningar som de flesta män saknar och hon kan hjälpa honom att stödja kvinnan.

Några av doulans fördelar är att hon minskar behovet av medicinsk smärtlindring, operativa ingrepp vid vaginala eller kejsarsnittsförlossningar, det nyfödda barnet får bättre apgarpoäng. Det kortar också förlossningstiden. Doulan ger kvinnan ökat självförtroende och minskar hennes oro. Kvinnorna är mer vakna efteråt och de smeker, ler och pratar med det nyfödda barnet i högre utsträckning än andra kvinnor. Sex veckor efter förlossningen ammar kvinnor som haft en doula mer än andra kvinnor, de har större självkänsla, mindre deprimerade, ser mer positivt på sitt barn och de har en bättre förmåga att ta hand om sitt barn. Doulan kan också hjälpa mannen att närma sig kvinnan under förlossningen.

Det finns dock studier som inte kunnat visa några säkra fördelar med socialt stöd. En studie gjord i slutet av 1990-talet kunde inte visa att socialt stöd underlättade förlossningen. Däremot tenderade kvinnor med gott socialt stöd att avsluta sina graviditeter tidigare än andra kvinnor. Det kan bero på att dessa kvinnor blev mer medvetna om risker och uppmuntrades att få till stånd förlossningen tidigare. Det finns också kritiker till Klaus och Kennells doulastudie i Texas, de menar bl.a. att kvinnorna i studien fick inte modern obstetrisk vård, en tredjedel av kvinnorna fick minimal (mindre än 4 besök eller besök efter 27e graviditetsveckan) eller ingen mödravård. Andra faktorer som kan ha påverkat resultatet och gett det ett större utslag är att kvinnorna födde på sjukhus där vårdavdelningen had 12-bäddssalar, de födde i en omgivning där de inte behärskade språket och personalen på sjukhuset gjorde hinnsprängning rutinmässigt vid 5 cm.

Än så länge är det bara Södersjukhuset (SöS) som haft regelbunden doulaverksamhet i Sverige, verksamheten gjordes på försök under några år runt millenieskiftet. Även om verksamheten inte längre bekostas av SöS finns doluorna kvar och verkar i Stockholmsområdet. Intresset börjar också sprida sig över landet och på många orter finns doulor för den som är intresserad.