Att ha fått många barn tidigare ökar risken att något barn dör i samband med födelsen vid flerbarnsbörd medan låg utbildningsgrad motverkar dödfödsel i dessa fall. Vid låg födelsevikt verkar risken vara större ju fler barn fött tidigare. Risken att moderkakan ska lossna ökar om kvinnan röker, därmed ökar också risken att barnet dör i samband med förlossningen. Höga eller låga hemoglobinvärden ökar risken för låg födelsevikt. Höga hemoglobinvärden ökar också risken för dödfödsel.