”Den glömda sorgen”, så kallas ibland sorgen efter ett barn som fötts i samband med förlossningen och ”de sörjande som glöms” är ofta fäderna.

Det är inte ovanligt att en man som nyligen fått veta att det väntade barnet ligger dött i magen önskar att kvinnan ska få föda det med kejsarsnitt, efter förlossningen brukar mannen ändå ändra åsikt och tycka att det ändå var rätt mot barnet att det fick födas vaginalt.

Det är vanligt att mannen känner frustration och hjälplöshet i samband med en sådan förlossning men de kan se en mening och lättnad i sin sorg. Små minnen av barnet är viktiga även om det inte känns så till att börja med men efter hand blir de värdefulla för sorgeprocessen. Den största mänskliga trösten kom från kvinnan men många män saknade manligt stöd i sin sorg.

Förutom sorgen följer andra problem som kan vara svåra att hantera. De allra flesta som sörjer följer mönstret chock, förnekelse, ilska och accepterande om än i sin egen takt och ibland i sin egen ordning. När man förlorar ett barn i samband med födelsen är det vanligt att den nyblivna pappan har problem att sätta sig in i fadersrollen, att känna att han är pappa till det döda barnet.