Mindre än 1% av alla graviditeter slutar med att fostret dött. Det är ofta svårt att fastslå orsaken till att det har skett, men ofta är det moderkakan som av någon anledning minskat eller förlorat sin funktion.

Perinatal dödlighet

Att barnet dör i förbindelse med förlossningen kallas perinatal dödlighet och med detta menas barnets död före, under och sju dagar efter en förlossning som kommer igång efter 28:e graviditetsveckan, samt död före 28:e veckans utgång i fall där den nyfödde visat livstecken. På grund av denna definition är gränsen mellan att få missfall och att föda ett dött barn lite luddig om det sker före 28:e veckan. I en del länder definieras perinatal dödlighet för barn som väger 500 g, detta eftersom det är lättare att säkerställa barnets vikt än hur långt gången en graviditet är gången.

Ca 700 spädbarn per år dör i Sverige.

  • För 75 procent av fallen finns inga tecken på att något skulle vara fel innan. Av dessa skulle antagligen personalen eller modern på något sätt kunnat påverka utgången i en tredjedel av fallen.
  • För 20 procent av fallen finns missbildningar med mycket liten möjlighet att påverka utgången

Vad händer när barnet är dött?

Hur livmodern stöter ut fostret beror hur långt gången graviditeten är. Om det befruktade ägget alldeles i början av graviditeten får man en blödning där moderkaka och fosterrester stöts bort, ganska likt en menstruation. Efter tolfte veckan blir det mer och mer likt en förlossning. Från mitten av graviditeten kan det hända att modern rent fysiskt kan känna att barnet är dött. Hon kan märka att fosterrörelserna minskat eller avstannat. Då kan man använda ultraljud för att undersöka om barnet lever.

Orsaker

Några orsaker till att barnet dör i samband med förlossningen:

  • syrebrist
  • barnet föds för tidigt
  • barnet har skadats under förlossningen
  • barnet har missbildningar
  • moderkakan fungerar inte som den ska

Ofta vet man helt enkelt inte orsaken till att barnet dött.

Att föda

Det är viktigt att personalen är ärlig och talar om ifall förlossningen kommer att gå snett om fostret lever när förlossningen börjar, då har man en chans att ställa in sig på vad som kan komma att ske. Lika viktigt är det om fostret redan är dött att man får så mycket information som möjligt om situationen.

Man vill i största möjliga mån låta förlossningen gå till på naturlig väg. Om kvinnan av känslomässiga orsaker vill kan barnet istället få födas med kejsarsnitt.

Vad händer efteråt?

När man fött ett dött barn bör man få tillfälle att se och röra barnet, kanske ta ett fotografi. Man måste också ta sin sorg på allvar och tillåta sig att sörja det förlorade barnet. För föräldrarna som mist sitt barn är det en högst påtaglig sorg som andra kan ha svårt att förstå.

Det kan hjälpa föräldrarna att ge barnet ett namn och kanske ordna en begravning eller en liknande ceremoni. Det är också viktigt att föräldrarna pratar med varann om det de varit med om och om barnet som de förlorat, det är också viktigt att prata med andra om barnet.