Det är ovanligt att man klarar sig helt från sprickningar under förlossningen. För det mesta spricker man lite utan att det vållar några större besvär. Förstföderskor löper i allmänhet större risk att spricka lite. Bara 7% av förstföderskorna klarar sig utan synliga sprickor medan var tredje omföderska gör det.

Perinealruptur, att man spricker ut i mellangården, är något som många kvinnor oroar sig för inför förlossningen. Nära hälften av de som drabbas upplever inkontinens som en effekt av rupturen. På Akademiska sjukhuset i Uppsala 1995-1996 har man funnit att knappt 4% av kvinnorna fick fjärde gradens ruptur. Faktorer som påverkade risken att drabbas var förstagångsförlossning, förlossning i hukande ställning, kvinnans ålder över 35 år, födelsevikt över 4 kg, förlossning med sugklocka, median episiotomi, oxytocintillförsel samt förlossning mellan 3.00 och 6.00 på morgonen.

Något man kan tänka på är att välja en förlossningsställning som bidrar till att minska risken för stora bristningar. I vissa fall kan också kejsarsnitt vara ett bättre anternativ än att använda sugklocka om barnet är stort.