CTG-apparaten används för att följa barnets hjärtfrekvens och mammans eventuella sammandragningar. Oftast används CTG under förlossningen men ibland används det under graviditeten för att man ska kunna få en bild av hur barnet mår till exempel om mamman har något graviditetsrelaterat problem.