Att ligga på sjukhus är något nytt för de flesta nyblivna mammor och det kan vara svårt att veta hur det fungerar just på en BB-avdelning. Många nyblivna mammor har kanske hört hur det var förr, när man fick ligga till sängs första veckan efter förlossningen eller när man ammade efter regelbundna tider och vägde barnet regelbundet för att kontrollera att det växte ordentligt. Så fungerar det inte längre. Även om man ligger på sjukhus så är de allra flesta mammor fullkomligt friska. Därför blir man inte ompysslad på samma sätt som på en akutavdelning till exempel. Det är bra att komma upp och röra på sig, inte minst för att minska risken för blodproppar, något som ökar ju mer stillaliggande man är efter förlossningen. På de flesta håll förväntas man klara det mesta runt sin personliga och barnets hygien på egen hand men med möjlighet att få handräckning vid behov. Personalen är där som ett stöd så länge du behöver. På salen vid sängen finns en knapp man kan trycka på för att få hjälp, oftast är det bästa sättet att be om hjälp eftersom den barnmorska eller barnsköterska som har hand om dig ser att just du behöver hjälp.

När man kommit på BB-avdelningen kontrolleras att livmodern drar ihop sig som den ska. Om man är kissnödig kan urinblåsan stå som ett hinder mot att livmodern ska kunna dra ihop sig, därför är det viktigt att försöka kissa med jämna mellanrum första dagarna. Under BB-vistelsen är det dessutom viktigt att man börjar få till amningen och man får vara kvar tills den fungerar om man känner sig osäker. Man kan också få information om bäckenbottenträning.

Barnets kontroller under BB-vistelsen

Barnet kontrolleras strax efter födelsen, apgar-poäng ges 1, 5 och 10 minuter efter förlossningen. PKU-prov tas när barnet är 3-6 dagar gammalt.

PKU-prov tas

PKU-prov tas i handen på barnet, under tiden får
det lite sockerlösning att smutta på.

På en del sjukhus tas PKU-provet fortfarande i foten men man har börjat ta provet på ovansidan av handen medan barnet får suga i sig sockerlösning, det fungerar mycket bra som smärtlindring och barnet verkar inte uppleva smärta på samma sätt som när provet tas på traditionellt sätt.

Barnläkaren kontrollerar barnet ytterligare en gång under första veckan, i samband med utskrivningen och/eller PKU-provet.

Utskrivning

Hur länge man vill stanna kvar på BB efter förlossningen beror till stor del på hur förlossningen gått. Har den gått utan komplikationer brukar man få åka hem så snart man själv vill, på en del sjukhus får man åka hen ganska snart efter förlossningen, t.ex. 20 timmar, medan det är vanligare att man stannar 2-3 dagar på andra. Har man varit med om ett kejsarsnitt är vårdtiden i allmänhet något längre, 5-7 dagar är ganska normalt.

I samband med utskrivningen kan man be att få kopia på förlossningsjournalen, MVC-journalen brukar man få kopia av när man kommer på efterkontroll hos sin MVC-barnmorska. Dessutom brukar man få en del broschyrer om amning, träning m.m. På en del sjukhus kan man också hyra babyskydd.