Graviditet och förlossning tär en hel del på krafterna. Att återfå sin funktionella förmåga, att orka göra olika saker, tar längre tid än den fysiologiska återhämtningen, läkningen, efter förlossningen. Sådant som fördröjer återhämtningen är bland annat stört sömnmönster och bristande stöd. Genom att försöka planera redan under graviditeten och försöka ta fram planer för att få stöd från närstående kan många kvinnor få en snabbare återhämtning. Det kan handla om att kvinnan får hjälp och stöd även på natten eller att släkt och vänner ställer upp och hjälper till med matinköp, barnvakt och liknande.