En studie gjord på fullgångna barn födda 1988-1997 med apgarpoäng lägre än 7 visade att 0,8% av de nyfödda barnen hade en apgarpoäng lägre än 7 efter 5 minuter. Andelen minskade fram till 1992 men ökade därefter igen. Största riskfaktorn för låg apgarpoäng var sätesförlossning. Därefter var med födelsevikt över 5 poäng och andra tvillingen vid tvillingförlossningar barn som vanligast fick låga poäng. Faktorer som också verkade påverka risken var förstagångsgraviditet, moderns ålder, rökning, överburenhet, epiduralbedövning, förlossning under natten samt gossebarn. Dödligheten bland dessa barn var drygt 4,5%, andra problem som kopplades samman med låga apgarpoäng var CP, epilepsi och utvecklingsstörningar – risken för samtliga dessa var dock mycket liten.

I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att det knappast är apgar poängen som orsakar problemet utan det är en indikator på att det kan finnas ett problem. Mer än 90% av de barn som har apgarpoäng under 7 efter 5 minuter hämtar sig snart och har inga framtida problem av de som nämns ovan.