Direkt när barnet fötts kontrolleras det lite snabbt, sedan gör man en undersökning till efter en stund. I bland märker man inte ens att undersökningen görs men man ser i pappren man får med sig hem från BB att de gjorts, det är Apgar-undersökningen.

Apgar-undersökningen görs med avseende på några enkla punkter, först när barnet är en minut gammalt, sedan efter ungefär 5 minuter, hittar man något misstänkt görs ytterligare en kontroll efter 10 minuter.
En total poäng på 7-10 är normalt, 4-7 poäng kontrolleras lite extra noggrant medan barn med 3 poäng eller mindre kräver omedelbar omvårdnad. Det finns flera orsaker till att relativt välmående nyfödda barn får låga apgar-poäng. En kan vara att det fötts för tidigt, en annan kan vara att den blivande mamman tagit läkemedel som kan påverka poängen.

Tecken 0 Poäng 1 Poäng 2 Poäng

A

Aktivitet (muskeltonus) obefintlig armar och ben stela aktiv rörelse

P

Puls obefintlig under 100 Över 100

G

Grimaser (reflex, irritabilitet) ingen respons grimaserar nyser, hostar, sträcker ifrån sig

A

”Appearance” (hudfärg) blå-grå, blek normal, utom extremiteterna normal över hela kroppen

R

Respiration (andning) obefintlig långsam, oregelbunden god, skriker

Kuriosa: Apgar-skalan publicerades 1953 av Dr. Virginia Apgar (1909-1974).