ABC-enheten på Södersjukhuset i Stockholm lades ner i början av 2000-talet och ersattes bl.a. av Södra BB, men jag tycker att artikeln ändå är intressant att ha kvar därför att den berör flera viktiga aspekter på förlossningsvården och är något som många barnmorskor önskar att man kunde arbeta efter.

På Södersjukhusets ABC-enhet vill vi stärka det friska och naturliga i att vara gravid. På ABC-enheten erbjuds sammanhållen mödravård, förlossning och eftervård i en lugn och harmonisk miljö, där föräldrainflytande, kontinuitet och personligt omhändertagande är en självklarhet.

På ABC arbetar barnmorskan med alla moment av vården. Barnmorskans uppgift är att stärka kvinnans självtillit och naturliga kraft att föda. Det är också viktigt att skapa en positiv förlossningsupplevelse för båda föräldrarna.

Mödravård

De blivande föräldrarna träffar barnmorskan ett tiotal gånger under mödravården på ABC. Föräldrarna uppmuntras också att lära känna övriga barnmorskor på ABC, eftersom det inte är säkert att just den egna barnmorskan kan vara med under förlossningen.
Genom att barnmorskor och föräldrar följs åt under hela graviditeten ? från mödravård till förlossning och eftervård ? läggs grunden för det samarbete som är så viktigt under barnets födelse.

Många gravida i Stockholmsområdet är intresserade av att föda barn på ABC-enheten på Södersjukhuset. ABC betyder Alternative Birth Care och står för sammanhållen vård under graviditet, förlossning och eftervård. Här har du chansen att få svar på några av de vanligaste frågorna om ABC, något som kan vara intressant även för dig som bor utanför huvudstaden.

Förlossning

Miljön på ABC-enheten är lugn och hemlik. Vårdrummen fungerar som kombinerade födsel- och eftervårdsrum där familjen ostört kan vara tillsammans under och efter förlossningen. Istället för medicinsk smärtlindring erbjuds sterila kvaddlar, massage och hjälp till avslappning. Vissa barnmorskor är även utbildade i akupunktur.

Efter förlossningen stannar föräldrarna i regel ett dygn på ABC-enheten. Därefter planerar vi tillsammans eftervården utifrån den enskilda familjens behov.

Medicinsk säkerhet

Kvinnor som vill föda på ABC-enheten ska vara friska och ha en normal graviditet. Om komplikationer skulle uppstå under graviditeten eller förlossningen överförs kvinnan till den traditionella vården i enlighet med enhetens medicinska riktlinjer.

Föräldrautbildning
Alla föräldrar erbjuds delta i ABC-enhetens föräldrautbildning. Utbildningstillfällena har olika teman som till exempel att föda på ABC, smärta och smärtlindring, det nyfödda barnet och amning.

ABC-vården startade på Södersjukhuset 1989. I mån av plats är kvinnor med en normal graviditet välkomna att gå på mödravård och föda på ABC-enheten. ABC betyder Alternative Birth Care och står för sammanhållen vård under graviditet, förlossning och eftervård.