Förlossningsrum

Vila på förlossningsrummet, förlossningsrummen blir allt mer hemlika och ombonade, sällan så sjukhuslikt som på bilden. Bandet runt magen håller dosan för CTG-registrering på plats.

Det finns ett antal kriterier för att en förlossning ska anses vara normal, d.v.s. utan några faktorer som kan ställa till det för kvinnan eller barnet under förlossningen. Till att börja med anses en graviditet om mellan 37 och 42 fullgångna graviditetsveckor vara normalt. Föds barnet före anses det i regel vara underburet eller prematurt och föds det efter så anses det i regel vara överburet eller postmaturt. Dessutom ska barnet ha intagit det läge som underlättar förlossningen mest, med huvudet först och hakan invikt mot bröstet, barnet ska födas spontant inom vad som anses vara rimlig tid liksom efterbörden (moderkakan), blodförlusten får inte vara mer än en liter och både mamman och barnet ska må bra efteråt.

På förlossningen brukar man anse att förlossningen startat när livmoderhalsen börjat utplånas. Trots det är det inte alltid bäst att genast åka till förlossningen utan det är viktigt att känna efter hur värkarna känns och försöka göra en bedömning bl.a. utifrån hur långt det är in till förlossningsavdelningen. Man brukar dela in förlossningen i tre olika stadier för att beskriva hur långt den framskridit: öppningsskede, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.