I USA får 22% av kvinnorna sitt första barn innan de fyllt 20 år. I Sverige är motsvarande siffra 4%, en mycket låg siffra även jämfört med Storbritannien (15%), %), Canada (11%) och Frankrike (6%). Sexdebuten varierar mellan olika länder. Franska kvinnor är noggrannare med att använda skydd första samlaget medan amerikanska och svenska kvinnor är mer oförsiktiga. Skillnaden mellan svenska och amerikanska kvinnor ligger i att amerikanska kvinnor oftare har flera partners, det innebär att de också löper större risk att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar.