Att få barn i ung ålder medför ofta att man hamnar efter sina jämnåriga ekonomiskt och utbildningsmässigt, inte bara kortsiktigt utan även när man ser på längre sikt. Om det beror på att dessa kvinnor har andra värderingar än äldre mammor eller om det beror på att det är svårare att hänga med är svårt att säga men även unga kvinnor med längre utbildning halkar ofta efter i det avseendet. En studie på svenska kvinnor födda mellan 1945 och 1970 visade att unga mammor oftare har lägre utbildning, oftare är ensamstående, oftare får många barn, oftare blir sjukpensionärer än kvinnor som får barn i lite högre ålder. Ju yngre man är desto tydligare blir bilden.