De primära uppgifterna med föräldraskap är:
– att hålla barnet vid liv
– att få barnet att växa och frodas

Att man som mamma bär det huvudsakliga ansvaret för denna lilla nya varelse tillsammans med dess far gör att man konfronteras med frågor såsom ?Är jag en lyckad mamma?? I grunden handlar det om frågan om man är en lyckad mänsklig varelse. Att ha förmågan att fostra nästa generation och att ha de egenskaper som krävs för att klara detta. En misslyckad mor har väl inte lyckats med sin mänskliga uppgift att ledsaga sin avkomma att bli en god medborgare av den mänskliga grupp man tillhör? Även om man inte alltid har dessa frågor uttalade så finns de med som en drivkraft i bakgrunden hos de flesta mammor och för all del även pappor.

Dessa frågor gör också att man försöker göra det allra bästa för sitt barn. Ibland kan det kännas som om man är överbeskyddande mot sitt barn men i grunden handlar det om just detta, att ha sitt barns bästa för ögonen. Ofta är det så att man själv känner sig överbeskyddande gentemot sitt barn medan omgivningen inte ser det som annat än normal omsorg om ditt barn. I begynnelsen handlade mödrarnas oro för barnet om naturfenomen: rovdjur, höga höjder, vattendrag, otjänlig föda, farliga främlingar, vassa föremål och liknande. Även om förhållandena ändrats genom tiderna så finns oron för dessa ting kvar även om de i mångt och mycket tar sig andra gestalter idag.