Det finns uppgifter om att stressfaktorer och samlagsfrekvens påverkar chansen/risken att få en pojke. En teori kring detta är att stressade kvinnor oftare mister pojkar än flickor vid missfall och att stressade mäns spermier blir långsammare. En studie gjord i Tyskland kan inte bevisa detta, men väl att ekonomiska kriser påverkar samlagsfrekvensen negativt. Under 1991, efter Berlinmurens fall och i samband med en djup ekonomisk kris, minskade samlagsfrekvensen drastiskt.