Dagen efter-pillret introducerades 1994 i Sverige. Det är ett bra alternativ om man av någon anledning inte använt preventivmedel mot oönskad graviditet i samband med samlag. En risk som är förknippad med pillret är att oskyddade samlag också ökar risken för sexuellt överförbara sjukdomar.

Av de som ville göra abort under en period år 2000 hade 43% gjort abort tidigare och lika många var rökare. Fyra av fem kände tilldagen efter pillret men det var mycket få av dessa som använt sig av det. Till stor del berodde det på okunskap om hur man använder det och hur man får tag på det.

I en studie gjord på unga kvinnor i Örebro fann man att lite drygt hälften valde dagen efter pillret därför att de haft oskyddat samlag, en tredjedel därför att kondomen spruckit under samlaget, en tiondel hade glömt ta p-piller och resten hade varierande orsaker.