En stor del av alla nyförlösta kvinnor (50-70%) drabbas av symtom under den första veckan efter förlossningen, vanligen uppträder de tredje till fjärde dagen och kan vara kvar upp till tio dagar. I en del fall kan det hålla i sig flera månader, då bör man ta kontakt med en psykolog genom sin barnmorska så att man inte utvecklar en depression eller psykos. Labiliteten kan yttra sig som:

  • nedstämdhet
  • ökad oro
  • koncentrationssvårigheter
  • plötsliga humörsvängningar
  • intensiv trötthet
  • huvudvärk
  • sömnsvårigheter
  • ökad oro för barnets eller den egna hälsan