Alla har vi föreställningar om hur föräldrar, syskon, vänner och andra i vår omgivning ska vara. När vi själva blir föräldrar omvärderas dessa föreställningar samtidigt som vi försöker passa in i de bilder vi har av respektive roll. Vi både gläds åt det nya och sörjer det gamla som oåterkallerligen är borta. När vi en gång blivit föräldrar kommer vi att vara det resten av livet även om barnet av någon anledning inte är med oss hela tiden.

Som nybliven förälder har man många föreställningar om det lilla barnet, man fantiserar om framtiden och vilka relationer barnet kommer att få. Till viss del blir dessa fantasier självuppfyllande profetior. Genom att styra barnets intressen mot vissa riktningar eller låta barnet umgås med vissa människor i omgivningen intresserar sig barnet för dessa. Du är intresserad, därmed blir också barnet intresserat. Det är svårt att skilja mellan de egna drömmarna som inte gått i uppfyllelse och de drömmar som projiceras på barnet. Det kan vara bra att då och då fundera igenom skillnaden så att barnet inte sätts att leva upp till förväntningar det inte kan eller vill leva upp till.

Många gånger har man en bild av hur föräldraskapet ska komma att se ut. Inte ens efter förlossningen är det lätt att släppa denna bild. Man kanske fantiserar om hur man sitter och myser en stund sedan man ammat. Det kanske blir så att amningen krånglar och barnet är svårt att tillfredsställa och lugna. Även om det är svårt att revidera sin drömbild underlättar det oftast att försöka se den verkliga situationen och skapa sina fantasier utifrån den.

Dessa fantasier leder lätt till krav och förväntningar på barnet. Några av de krav man som förälder omedvetet kan lägga på sitt barn är:

 • villkorslös kärlek, särskilt om man inte upplevt kärlek som barn kan man önska att bli villkorslöst älskad av sitt barn
 • ersättningsbarn, om man förlorat någon närstående kan det kommande barnet kännas som en ersättning. Mest konkret är det om man förlorat ett barn innan men det kan även gälla nära släktingar.
 • botemedel mot depression, om kvinnan har en depressiv läggning kan förhoppningar läggas till barnet att man ska få något att leva för och att livet ska få mening.
 • ställföreträdande barnet, drömmar och förhoppningar man själv haft men som inte uppfylls (eller som har gjort det) för ens egen del läggs över på barnet, man försöker förverkliga sina egna drömmar genom barnet.

Fantasierna rör även barnets påverkan på förhållandet mellan mamman och pappan.

 • barnet som stärker eller hotar äktenskapet
 • barnet som konkurrent till mannen/kvinnan
 • barnet som skapar den perfekta familjen
 • barnet som bärare av negativa egenskaper hos partnern
 • barnet som en dyrbar gåva

Föräldraambitioner och framtidsdrömmar

 • barnet som social hävstång
 • traditionens makt
 • fredsmäklaren
 • familjemyter

Som förälder är det därför viktigt att då och då tänka igenom sitt resonemang och sina handlingar så att man har en realistisk bild av verkligheten och inte lägger mer börda på sig själv eller barnet än vad som är nödvändigt.