Attityderna till gravida och föräldrar i arbetslivet är knappast tillåtande. Både kvinnor och män som blivit föräldrar särbehandlas på ett negativt sätt och värst utsatta är kvinnorna. Många blir uppsagda på grund av arbetsbrist under graviditet och föräldraledighet, andra får inte provanställningen att övergå i fast anställning, löneutvecklingen blir sämre än arbetskamraternas, förändrade arbetsuppgifter och förändrade attityder är ytterligare exempel på försämrade arbetsvillkor för föräldrar. Mer än var tredje kvinna och var tionde man tillfrågas om framtida familjebildning vid anställningsintervjuer. 6% av kvinnorna och 1% av männen upplever att de varit tvungna att lova att inte skaffa barn den närmaste framtiden vid anställningsintervjuer.

En bra arbetsgivare har en personalpolitik som skapar en bra arbetsmiljö för gravida och föräldrar.Det är få arbetsgivare som har en uttalad policy när det gäller anställda som också är föräldrar och ännu färre lever upp till kraven. JämO har listat ett antal arbetsgivare som de anser uppfyller dessa krav:

 • Ericsson Microwave Systems AB
 • SCA Hygiene Products AB/Sweden
 • Parker Hannifin AB, Mobile Controls Division
 • ALSTOM Power Sweden AB
 • Folksam
 • Svenska Statoil AB
 • COOP Sverige AB
 • Ålö AB

Fackförbundet HTF delar från och med år 2003 ut Guldnappen till företag som har en bra inställning till föräldraskap i arbetslivet. Dessa har vunnit Guldnappen genom åren:

 • 2003: IKEA
 • 2004: KD (Kronans Droghandel AB)
 • 2005: PICAB (Porjus Info Center AB)
 • 2006: AC Nielsen
 • 2007: Servera