Föräldrar ställer andra krav på arbetsgivare än övriga anställda, särskilt när barnen är små. Föräldrarna måste ordna barnomsorg, de måste vara hemma när barnet är sjukt och de har inte samma möjligheter att arbeta övertid. Arbetsgivarens vilja att skapa ett gott arbetsklimat är viktigt för blivande och nyblivna föräldrar och det finns många sätt att underlätta för den gruppen anställda. Inte minst genom tillåtande attityder till föräldraskap.