Föräldrars tobaksvanor färgar av sig på barnen. Risken att barnen börjar använda tobak är tre gånger så stor om båda föräldrarna röker och/eller snusar jämfört med familjer där ingen röker eller snusar. Särskilt mammans rökning och pappans snusning bidrar till att flickor röker och pojkar snusar.