Ofta leker pappan mer vilda lekar med barnen än mamman. Det har visat sig att detta inte är något typiskt manligt egentligen utan i familjer där pappan har det vårdande ansvaret för barnet och där mamman är den som förvärvsarbetar är det mamman som står för de vildare lekarna och pappan som leker mer stillsamma lekar med barnen.

I den traditionella familjen med fadern som familjeförsörjare och modern som ansvarig för barn och hem är det inte ovanligt att mannen har sämre tålamod med barnen än vad modern har. Det beror troligen på sådant som att han vet att han kan lämna över barnet till modern när han själv inte orkar leka mer. I ett mer jämlikt förhållande är det inte lika lätt för fadern att lämpa över ansvaret på modern varvid det krävs tålamod att avsluta leken.