Stödet för nyblivna föräldrar varierar stort runt om i världen. När man ser på industrialiserade länder så finns det en kontrast mellan USA och Europa. I USA är rätten till föräldraledighet en relativt ny företeelse samtidigt som den bara gäller hälften av de privatanställda. Ledigheten är obetald och relativt kort. I Europa har de flesta rätt till en relativt lång föräldraledighet som betalas med statliga medel, där finns också barnomsorg som subventioneras genom statliga medel. Oavsett hur systemet ser ut, variationerna är ganska stora också inom Europa, så påverkar det föräldrarnas sätt att planera föräldraskap och arbete.