Som mamma måste man hitta den rätta balansen mellan moderskap och andra roller man har i livet och som är delar av ens identitet. För pappan är det oftast lättare eftersom han till att börja med arbetar kvar medan mamman är föräldraledig och barnet börjat frigöra sig när han tar över föräldraledigheten. Den roll man har i yrkeslivet är central för de flesta människor även om man valt att vara hemma. Som samhället ser ut idag är det omöjligt för många familjer att bortse från förvärvsarbete under småbarnsåren. Det är inte ovanligt att man hamnar i en konflikt med sig själv när mammaledigheten är över och det är dags att gå tillbaka till arbetet. Några av de frågor många yrkesarbetande mammor funderar över är:
– Bör småbarnsmödrar arbeta?
– När är det lämpligt att börja arbeta igen?
– Hur viktigt är det att man är hemma de första åren?
– Kommer jag att ångra mina val i framtiden?
Det finns inga givna svar på någon av frågorna. Föräldrar har olika behov liksom deras barn. Vad som är en bra lösning för en familj kan vara katastrofal för en annan. Det viktigaste är nog att man kan tillåta sig att ompröva sina val och att man gör sina val utifrån sin egen övertygelse om vad som är rätt för ens familj. Om man har en stor längtan att börja arbeta igen är troligen det bästa för barnet att man får göra det eftersom barnet känner om man är missnöjd med sin situation.

Man har rätt att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter efter en föräldraledighet. Omorganisationer och liknande kan göra att den gamla platsen inte finns kvar men då ska man erbjudas en likvärdig. Man har också rätt att gå ner i tid ner till 75%. Det kan innebära att man kan ha barnen kortare tid i barnomsorgen men det kan också innebära att man omedvetet åläggs arbete motsvarande en 100 procentig arbetstid. Även om man försöker hålla nere arbetsbördan kan det vara svårt men det är viktigt att begränsa sig så att man inte sliter ut sig.

Hur man löser barnomsorgen är individuellt. En del har anhöriga som kan ställa upp som barnvakt medan man arbetar men de flesta väljer mellan dagmamma och daghem.