Det finns ju ingenting som inte kan bli bättre men i Sverige har vi en väldigt bra föräldraförsäkring jämfört med andra länder.

Det är viktigt att försöka fundera ut hur man vill fördela sin ledighet redan tidigt under graviditeten. Har jag ett sådant jobb som kan innebära att man måste omplaceras eller få ledigt från jobbet under hela eller delar av graviditeten? Vill jag arbeta ända fram till förlossningen eller vill jag vara ledig ett tag innan? Finns det möjlighet så är det värdefullt för både din egen kropp och för det kommande barnet att ta chansen till en paus i slutet av graviditeten.

Ledighet i slutet av graviditeten

Man har rätt att förkorta din arbetstid eller ta ut hel ledighet under de två sista månaderna av sin graviditet med hjälp av föräldraförsäkringen. Till detta har man 60 dagar att förfoga över.

Havandeskapspenning

Om man har ett fysiskt ansträngande arbete eller ett arbete i sådan miljö att det kan antas vara skadligt för fostret eller modern har man rätt till omplacering till lättare arbetsuppgifter enligt lag. Om detta är omöjligt och det innebär att man inte kan utföra några arbetsuppgifter på grund av graviditeten kan Försäkringskassan bevlija havandeskapspenning 50 dagar under de två sista månaderna av graviditeten.

Semester

Ett alternativ till att ta ut föräldrapenningsdagar i slutet av graviditeten kan vara att i stället ta ut semester några veckor. En del tycker det känns lättare att ta ut semester först och sedan eventuellt förlänga föräldraledigheten innan man börjar arbeta igen jämfört med att börja sitt jobb med att ta ut semester om man av någon anledning vill eller måste förlänga sin ledighet.

Sjukskrivning

Graviditet är något som anses som ett normalt tillstånd. Därför kan det vara svårt att bli sjukskriven för vanliga graviditetskrämpor såsom trötthet, illamående, foglossning eller förvärkar. Det är dock väldigt olika hur dessa symptom bedöms vid läkarbesök men man kan väl säga att det är något lättare att bli sjukskriven för graviditetskrämpor fram till sjunde månaden, sedan förväntas man i högre utsträckning utnyttja de förmåner som finns, d.v.s. havandeskapspenningen eller föräldrapenningen beroende på hur arbetssituationen ser ut men det skadar aldrig att göra ett läkarbesök för bedömning, bättre med ett besök för mycket än ett för lite. Under den här tiden är det allra viktigaste hur du och barnet du bär mår – även om det är normalt att må illa eller ha ont av foglossning så kan det vara handikappande att lida av det.

Föräldraledigheten

Föräldraförsäkringen omfattar 480 dagar varav 60 dagar är garantidagar som bara ger en mindre summa pengar per dag oavsett vad man får betalt för de övriga (föräldrapenningsdagarna). 60 dagar av föräldrapenningsdagarna är avsatta för den ena föräldern och kan inte överlåtas, det innebär att om pappan inte vill/kan har råd att ta ut dem drar staten in dem. Dagarna kan man förvalta i stort sett som man själv vill fram till dess att barnet fyller 8 år eller slutar första klass (det som infaller sist), på så sätt kan t.ex. pappan utnyttja sina dagar fast några i taget under flera år.

Det kan vara bra att redan under graviditeten planera för hur länge mamman resp. pappan ska vara föräldraledig, det brukar vara svårt att ”ge upp” sin ledighet när man väl kommit in i rutinerna och barnet börjar bli lite mer självständigt.