Postnatal depression, postpartum depression, innebär en ickepsykotisk depressiv period som börjar eller fortsätter under postpatumperioden, det vill säga att man blir deprimerad under den första tiden efter förlossningen. Mot slutet av graviditeten drabbas ca 17% av kvinnorna av depression, på BB har ca 18% av de nyförlösta kvinnorna en depression. Fram till 6-8 veckor efter förlossningen minskar andelen någortill 13% och efter ett halvår bär 13% på en postpartumdepression. Det finns ett samband mellan depression före förlossningen och depression efter densamma.