Graviditeten är en förberedelsens tid, en tid då man förbereder sig inför både förlossning och föräldraskap. Hur man klarar av att ställa om sig till föräldraskap beror bl.a. på

  • egna livserfarenheter
  • hurdana förebilder de egna föräldrarna varit
  • stöd från omgivningen efter förlossningen

Nedstämdhet efter förlossningen beror troligen inte bara på hormonsvängningar även om det funnits sådana teorier utan det beror nog snarare på en kombination av olika orsaker. Fysiologiskt kan några bidragande orsaker vara

  • sjunkande östrogen och/eller progesteronnivåer
  • låga vitamin B2 värden
  • ökad förekomst av vissa kemiska ämnen i bröstmjölken

Några psykosociala faktorer (faktorer i omgivningen) som kan påverka humöret kan vara:

  • kravet att ta hand om barnet
  • amningsproblem
  • samlevnadssvårigheter med maken

Psykiska problem efter förlossningen är vanligast hos de som haft psykiska besvär även före eller under graviditeten.

Ekonomiska problem, dåligt socialt stöd samt förluster eller jobbiga upplevelser i samband med förlossningen kan bidra till att mamman lättare blir deprimerad efter förlossningen. Nedstämdhet och depression efter förlossningen kan påverka såväl amningen som upplevelsen av att vara mamma på ett negativt sätt. Partnern till deprimerade mammor är inte mer involverade i att ta hand om barnet och de tar inte ut mer pappaledighet än andra pappor.

Förebyggande åtgärder

Eftersom psykiska problem i samband med förlossningen påverkar moderns anknytning till barnet är det viktigt att man redan på MVC försöker se vilka som ligger i riskzonen att drabbas. Det kan man göra genom att titta på de psykosociala faktorer som omger kvinnan (se ovan) och utifrån det försöka ge stöd. Stöd från partnern, självförtroende i föräldrarollen och mindre centrering vid barnet i sina tankar och handlingar är andra viktiga faktorer som hjälper mamman att hantera situationen så att hon slipper drabbas.