Rädda Barnen har en föräldratelefon dit föräldrar med barn under 18 år kan ringa och få hjälp om de känner att de inte klarar att hantera situationen. Den har funnits sedan 1991. De som svarar i telefonen arbetar på frivillig basis och den som ringer har anonymitetsskydd. Den som svarar ska inte ta ställning för eller emot någon av föräldrarna men barnets rättigheter ska lyftas fram.

Det är allt fler föräldrar som vänder sig dit och en allt större andel utgörs av pappor. Under 2001 stod papporna för nära en fjärdedel av alla samtal till föräldratelefonen. Vanligast är det dock att ensamma mammor ringer för att få hjälp med frågor som rör tonårsbarn. Det kan handla om skilsmässa, vårdnad, umgänge och relationsproblem eftersom föräldrarna inte kan komma överens. Många som ringer känner sig otillräckliga i föräldrarollen. Frågor gällande psykiska problem har ökat.

Telefonnumret till föräldratelefonen är 020-786 786 och den kan nås några timmar varje dag. Ett samtal kostar en markering, resten av kostnaden står Rädda Barnen för.