Urininkontinens är ett stort hälsoproblem som drabbar många kvinnor. Det påverkar livskvaliteten och är inte bara kostsamt för individen utan även för hela samhället.

Blås- och bäckenbottenträning är enligt flera forskare viktiga moment som kan hjälpa många kvinnor. I en norsk studie visade det sig att regelbunden och ihärdig träning av bäckenbottenmuskulaturen under graviditeten minskar risken för urininkontinens med en sjättedel under graviditeten och en åttondel efter förlossningen. Att träna bäckenbottenmuskulaturen redan under graviditeten minskar risken för urininkontinens senare i livet, minst varannan dag ska det göras för att vara riktigt effektivt. Andra forskare, framför allt i senare studier, anser att bäckenbottenövningar är bra för att minska risken för inkontinens hos kvinnor som aldrig fött barn men verkar inte göra någon större skillnad för kvinnor som gjort det. Ett enkelt test för att se hur bra knipmusklerna fungerar är att försöka knipa av urinstrålen. Det säger visserligen inte så mycket om hur bra bäckenbottenmusklerna fungerar men visar förmågan att knipa och möjligheterna att kunna hålla urinen.

Det råder delade meningar om vilken effekt planerade kejsarsnitt har när det gäller att minska risken för inkontinens efter förlossningen. Risken för inkontinens är ungefär lika stor vare sig man föder vaginalt eller med kejsarsnitt. Akutsnitt minskar inte risken för stressinkontinens, däremot minskar risken till en fjärdedel efter planerade kejsarsnitt.