Såväl förstföderskor som mammor över huvud taget blir allt äldre. 1973 var de flesta barnafödande kvinnorna i åldersgruppen 25-29 år tätt följda av åldersgruppen 20-24 år. Det var lika ovanligt att tonåringar födde barn som kvinnor över 35 år. Fram till 2002 förändrades våra vanor att föda barn så att det numera är vanligast att kvinnor föder barn i 30-34 årsåldern tätt följt av åldersgruppen 25-30 år. Det är vanligt att kvinnan är över 35 år när hon föder och sällsynt att hon är tonåring, numera är det bara någon enstaka procent av födande kvinnor som utgörs av tonåringar.

I början av 1970-talet var nästan var annan förstföderska 20-24 år, numera är det mest 25-29 åringar som föder sitt första barn. Andelen tonåringar har minskat från 15% till 4% och andelen kvinnor över 35 år har ökat från 2% till 10%.

Medelåldern har ökat konstant från 23,8 år 1973 till 28,0 år 2002.