Doulan är ett stöd även för pappan. Hon kan instruera honom hur han bäst hjälper kvinnan under förlossningen. Om partnern till exempel masserar kvinnan under förlossningen förkortas förlossningen. Massage av perineum under graviditeten minskar risken för bristningar, kejsarsnitt och instrumentella förlossningar. Massage under förlossningen har inte lika stor effekt. Kvinnor som stöds av barnmorskor och doulor under förlossningen får kortare värkarbete och behovet av epidural och kejsarsnitt minskar. Barnen kräver också intensivvård i mindre utsträckning. Kvinnor vars män masserar kvinnorna under förlossningen får också kortare värkarbete. Massage av perineum minskar risken för bristningar, kejsarsnitt och instrumentell förlossning. Genom att samarbeta kan doulan och partnern hjälpa kvinnan och det nyfödda barnet och underlätta förlossningen.