Att män kan få graviditetssymtom vet nog de flesta kvinnor som själva väntat barn. Många har nog undrat om det är något mannen spelat för att få del av uppmärksamheten. Liksom man kan känna psykisk empati kan man känna fysisk empati med andra människor, därför lutar det mesta ändå åt att mannen trots allt är ytterst delaktig i graviditeten, inte bara psykiskt utan även fysiskt, det tyder flera studier runt om i världen på.

Studier som gjorts visar att mellan 11 och 36% av alla män upplever graviditetssymtom tillsammans med kvinnan. De första symtomen uppträder runt tredje månaden, når sin topp mot slutet av tredje trimestern och försvinner efter förlossningen. Några av de fysiska symtom mannen kan få är matsmältningsbesvär, magkatarr, begär efter viss mat, illamående, ökad eller minskad aptit, diarré, viktökning, tandvärk, huvudvärk, klåda, muskelryckningar, näsblödningar eller andra smärtor. Bland de psykiska symtomen kan nämnas depression, oro, sömnlöshet, irritabilitet, spänningar och hypokondri.

Mäns och kvinnors förändringar i hormonnivåerna är jämbördiga vid tiden kring förlossningen. Mängden prolaktin och kortiskol ökar strax före förlossningen och könshormonerna (testosteron och estradiol) minskar strax efter förlossningen. Män med fler graviditetssymtom (couvade syndrome) och män som påverkades mer av barnets reaktivitet hade högre prolaktinnivåer och större reduktion av testosteron. Hormonnivåerna är korrelaterade mellan kvinnan och mannen.

Bland par där det finns ett infertilitetsproblem visade det sig att kvinnor har fler fysiska graviditetssymtom än män. Både män och kvinnor mådde bättre psykiskt under andra trimestern och sämre under tredje trimestern. Förändringarna i symtom var korrelaterade mellan mannen och kvinnan men bara någon procent av männen följde kvinnan exakt.

Några av de förklaringar till att mannens upplever graviditetssymtom som givits är förändringar som sker i form av kulturell press, psykiska processer inuti mannen såsom oro som visar sig som fysiska eller psykiska symtom, pseudo-syskonrivalitet, identifikation med fostret, ambvivalens till faderskapet och avundsjuka mot graviditeten samt psykosocial anpassning till den nya situationen. Det finns de som föredrar att likna graviditetssymtomen vid primitiva folks initieringsriter inför faderskapet. Troligen finns det en mening med att mannen följer kvinnans hormonsvängningar, liknande svängningar sker hos andra däggdjur, och den anledningen skulle kunna vara att hormonsvängningarna gör att mannen binds till barnet vilket gör att han vill hjälpa till att sörja för det.

Lite kuriosa kring detta med mannens graviditetsproblem:

  • Män som upplever graviditetssymtom är mer benägna att hålla sitt barn åt höger än andra män.
  • De män som håller sina barn åt höger var oftare fäder till döttrar än till söner.
  • Om mannen hade starka graviditetssymtom och höll sitt barn åt höger var det troligt att han stod nära sin egen mamma.
  • Män med graviditetssymtom är ofta äldre än andra väntande män och har själva oftare äldre föräldrar.
  • Graviditetssymtom hos män är vanligare om kvinnan är orolig eller rädd under graviditeten och/eller inför förlossningen.
  • Inom andra kulturer är det vanligt att mannen genomgår olika riter inför faderskapet, i många fall liknar de det som västerländska män genomgår när de får graviditetssymtom.