Leukemi är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Därför studeras det flitigt kring orsakerna till sjukdomen. Det finns forskare som tror att infektioner hos modern kan ge framtida men på fostret. Bl.a. fanns en teori om att infektion hos modern under graviditeten kunde bidra till att barnet fick leukemi. En studie av svenska barn visade att det fanns ett samband mellan underlivsinfektion hos modern och leukemi hos barnet, störst var sambandet för leukemi som inte upptäckts förrän efter fyraårsåldern. Detta var dock det enda samband man fann mellan infektioner (även hos barnet under neonatalperioden) och leukemi.

Det finns ett mycket svagt samband mellan kvinnans ålder samt antal förlossningar innan och risken för leukemi hos barnet. Föder man barn igen inom tio år verkar risken minska. De samband som hittats är dock så otydliga att man inte kan säga något bestämt.