HPV vid cervixcancer?

Humant papillomavirus (HPV) är ett virus som man anser kan vara en orsak till cervixcancer men man tror också att Chlamydia kan vara en orsak.

Lämna ett svar