Humant papillomavirus (HPV) är ett virus som man anser kan vara en orsak till cervixcancer men man tror också att Chlamydia kan vara en orsak.