Vissa former av cancer verkar vanligare bland kvinnor som väntar med att skaffa barn. Höjd ålder vid födelsen av första barnet är associerat med ökad risk för endometrie-, äggstocks- och bröstcancer samt en minskad risk för cervixcancer. Att få flera barn verkar minska risken för alla gynekologiska cancerformer utom cancer i endometriet.