Det är sällan cancer upptäcks under graviditeten. Än mer sällan görs upptäckten genom primärtumören utan snarare genom metastaser.

Ibland upptäcks bröstcancer i samband med graviditeten. Bröstcancer vid graviditeten definieras som bröstcancer som upptäcks under graviditeten eller första året efter förlossningen. Svårast att behandla sjukdomen är det naturligtvis under graviditeten. I första hand försöker man behandla cancer hos gravida som hos vilken annan kvinna som helst men med anpassning till hur långt fram i graviditeten kvinnan kommit, tumörstadium och personliga förutsättningar hos kvinnan. Riskerna för fostret är fortfarande inte utredda, många gånger handlar riskanalyserna om rena gissningar.

Det finns delade meningar om riskerna med en graviditet om man haft bröstcancer. Om man gör en tillbakablick på de senaste femtio åren så är överlevnaden bra, men de studier som gjorts skulle kunna vara bättre.

Melanom i huden är aggressiva tumörer vars beteende är svårt att förutsäga. Enligt vissa teorier är sjukdomen mer aggressiv på gravida kvinnor. Enligt en ganska ny studie så finns det inga belägg för att det skulle vara så, de skillnader som visades var så små att de kan räknas som slumpmässiga.