Graviditet minskar risken för ovariecancer i epitelet, även ofullbordade graviditeter minskar risken. Andra faktorer som minskar risken för denna form av cancer är tidig menopaus, att få första barnet senare i livet och om ena äggstocken blivit bortopererad. Om ovariecancer finns i familjen ökar risken. Faktorer som inte verkar påverka risken är tiden för första mens, om man ammat, oregelbunden mens och klimakteriebesvär. P-piller minskar risken upp till 25 år efter det att man slutat använda dem.