En studie av barn födda 1958-1996 visade att den enda signifikanta riskfaktorn för bröstcancer var plats i syskonskaran, ju fler äldre syskon desto större risk, medan denna faktor å andra sidan minskade risken för melanom. I detta fall handlar det om sykonskaror på 7-8 barn eller fler. En teori är att födelsevikten kan vara det som påverkar eftersom den i allmänhet är ökande med varje barn även om det ju kan variera lite upp och er från förlossning till förlossning.