Det finns inga säkra samband mellan läkemedel och cancer hos barn. Det finns vissa teorier om att hjärntumörer hos barn kan ha koppling till vissa läkemedel såsom antihistaminer och antibiotika. Man vet att en del av dessa läkemedel kan vara cancerframkallande. Enligt en amerikansk studie finns det inga belägg för sådana påståenden. Däremot finns det andra läkemedel som verkar kunna ha en viss inverkan på bildandet av en del tumörer.