Tidigare har man funnit att risken att drabbas av bröstcancer har ett samband med födelsevikten, på vilket sätt är oklart. Genom att studera födelseregister från 1914, 1918, 1922 och 1930 och jämföra dem med cancerregistret 1998 fann man att risken att drabbas av vissa hormonoberoende former av cancer ökade med ökad födelselängd och \vikt. När man tittade på dessa faktorer verkade inte sådana faktorer som proteinuri (äggvita i urinen) hos modern under graviditeten, ordning i syskonskaran, eget antal barn eller ålder för första mens påverka.