Orsaken till att en del kvinnor utvecklar bröstcancer är inte på något sätt klarlagd även om det finns många teorier kring detta.

Hormoner

Östrogener ökar risken och bidrar till tillväxten av bröstcancer. P-piller verkar enligt en norsk/svensk studie kunna öka risken för bröstcancer något, det verkar inte heller ha någon större betydelse vilken typ av piller man väljer.

Graviditet och förlossning

En japansk studie har funnit att kvinnor som fött barn löper mindre risk om de fått sin första mens lite senare än de flesta men det fanns inget sådant samband hos kvinnor som alrdig fött något barn. Ärftligheten för att utveckla bröstcancer före menopaus verkade ha störst inverkan på kvinnor som inte fött barn. För cancer efter menopaus längd och BMI viktiga faktorer hos kvinnor som inte fött något barn. För tidig födsel har tidigare trotts kunna vara en faktor vid bröstcancer, något som dementeras i nyare forskning. En dansk studie har funnit ett samband mellan födelsevikt och risken att utveckla bröstcancer. Risken ökar med 9% för varje 1000g extra födelsevikt. Detta kan vara ett tecken på att faktorer påverkar risken redan innan födelsen.

Missfall och abort

Det är ingen skillnad i bröstcancerrisk om man haft missfall eller gjort abort om man också fött barn, det verkar som om det skulle kunna finnas ett samband mellan antalet missfall och risken för bröstcancer. Kvinnor som inte fött barn löper dock minskad risk om de gjort abort.

"Snälla" bröstsjukdomar

Man har funnit att kvinnor med ofarliga, benigna bröstsjukdomar löper större risk att drabbas av bröstcancer. Man har också funnit att barnafödande i unga år minskar risken för bröstcancer.

Stress

Det finns inga studier som visar några säkra samband mellan stressigt leverne och risken att drabbas av cancer men att maken, en nära släkting eller vän dör kan i yttersta fall vara faktorer som påverkar risken men sambandet kunde inte säkerställas.

Övervikt

Hög BMI är en välkänd riskfaktor vid bröstcancer som upptäcks efter menopaus. En studie gjord i Malmö visar att även vikt och längd är viktiga faktorer men att andelen blodfetter i kroppen till och med är en viktigare indikator än BMI.

Motion

Fysisk aktivitet verkar inte påverka risken för cancer.