Ju fler som överlever bröstcancer, desto mer aktuell blir frågor som handlar om möjligheterna att bli gravid efteråt. Hur mycket äggstockarna påverkas av behandlingen beror på kvinnans ålder, vilken typ av behandling hon fått och hur stora doser behandlingen bestått av. Amenorré efter kemoterapi drabbar mellan 21% och 71% av alla kvinnor under 40 år och mellan 40% och 100% av alla äldre kvinnor ? olika studier kommer fram till olika resultat, delvis beroende på vilka läkemedel som används i studierna. Ibland, hos ungefär hälften av kvinnor under 40 år kan mensen komma tillbaka efter en tid. Genom blodprover eller ultraljud går det att undersöka hur många äggceller kvinnan ha kvar efter behandlingen.

Vid äggdonation är chansen att bli gravid nästan lika stor efter cancerbehandling som hos andra kvinnor.

Graviditet efter bröstcancer verkar inte leda till större risk för dödlighet utan kan tvärtom vara ett tecken på bättre överlevnad ? om det beror på att graviditeten ger ett skydd eller om de kvinnor som blir gravida är friskare är osäkert. Det verkar inte heller som om tidigare cancerbehandling har någon negativ inverkan på barnet när det gäller prematurfödsel, dödfödsel eller missbildningar.