Det är vanligt att kvinnor under 50 år som bor i I-länder får diagnosen bröstcancer. De senaste årtiondena har man blivit bättre på att diagnostisera cancer. Den långvariga överlevnaden efter en cancerbehandling koncentreras oftas på de närmaste åren, numera räknar man med att överlevnaden generellt är 43% efter 40 år, 57% om man har en enstaka cancertumör och 24% om cancern spridit sig regionalt i det område där modertumören suttit. Även om man blivit bättre på att diagnostisera cancer har överlevnaden i många fall minskat.

I en amerikansk studie hade 7,5% av kvinnorna som drabbades av bröstcancer en dokumenterad depression inom två år innan de fick cancerdiagnosen. Det fanns dock inga skillnader i tumörstorlek och liknande mellan kvinnor med och kvinnan utan depression. Däremot löpte deprimerade kvinnor större risk att dö av cancern.